Privacybeleid
Fun With Balls neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u deze website bezoekt, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de gegevensbeschermingswet van de Bondsrepubliek Duitsland en de gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Unie. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover technisch noodzakelijk. Onderstaande uitleg geeft je een overzicht hoe Fun With Balls deze bescherming waarborgt en welke gegevens met welk doel worden verzameld.

1. Gegevensverzameling en -verwerking bij bezoek aan onze website
Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens tijdelijk verzameld en opgeslagen totdat de geautomatiseerde verwijdering plaatsvindt. Dit zijn: IP-adres van de aanvragende computer, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (concrete pagina), toegangsstatus / HTTP-statuscode, respectievelijk verzonden datavolume, website waarvan het verzoek Browser, besturingssysteem en de interface, taal en versie van de browsersoftware. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een bepaalde persoon. Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd, de gegevens worden ook verwijderd na een statistische evaluatie. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens wordt uitgevoerd met het doel om gebruik te maken van de website en om ons internetaanbod te optimaliseren. In aanvulling op het voorgaande worden persoonsgegevens niet verwerkt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verdere verwerking.
2. Vrijwillige informatie
Bij het gebruik van afzonderlijke functies van onze website verzamelen en bewaren wij vrijwillige gegevens voor u zolang u dit aangeeft. Deze informatie wordt gebruikt voor systeemgerelateerde en statistische doeleinden.
3. Gebruik en overdracht van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de genoemde doeleinden en voor zover nodig om deze doeleinden te bereiken. Uw gegevens worden niet gepubliceerd en ook niet onbevoegd aan derden doorgegeven. Persoonsgegevens worden alleen aan overheidsinstanties en autoriteiten doorgegeven in het kader van dwingende nationale wetgeving of als de overdracht noodzakelijk is in het geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur voor juridische of vervolging. Er is geen overdracht voor andere doeleinden.
4. Plug-ins en analyseservices
Deze site maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalysedienst wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Deze analysetool werkt op basis van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij het bekijken van een website wordt meegestuurd en op de harde schijf van de gebruiker van de website wordt opgeslagen om een analyse van het gebruik van de website door hem mogelijk te maken. De informatie die door de cookie wordt opgeslagen, wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het kader van IP-anonimisering wordt uw IP-adres binnen een lidstaat van de EU of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Op mijn verzoek zal Google de verzonden informatie gebruiken om een rapport op te stellen over het gebruik van de website. Het onder Google Analytics ingediende IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Als u het gebruik van cookies wilt verhinderen, kunt u dit doen door uw instellingen lokaal te wijzigen in de internetbrowser (bijv. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox enz.) die op uw computer wordt gebruikt, d.w.z. het programma voor het openen en weergeven van internetpagina’s , U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door de cookie van Google ook verhinderen door een browser plug-in te downloaden en te installeren die door Google wordt aangeboden onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en , 5. Gegevensbeveiliging Om een rapport op te stellen over het gebruik van de website. Het onder Google Analytics ingediende IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Als u het gebruik van cookies wilt verhinderen, kunt u dit doen door uw instellingen lokaal te wijzigen in de internetbrowser (bijv. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox enz.) die op uw computer wordt gebruikt, d.w.z. het programma voor het openen en weergeven van internetpagina’s , U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door de cookie van Google ook verhinderen door een browser plug-in te downloaden en te installeren die door Google wordt aangeboden onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en , 5. Gegevensbeveiliging Om een rapport op te stellen over het gebruik van de website. Het onder Google Analytics ingediende IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Als u het gebruik van cookies wilt verhinderen, kunt u dit doen door de instellingen lokaal te wijzigen in de internetbrowser (bijv. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox, enz.) die op uw computer wordt gebruikt, d.w.z. het programma voor het openen en weergeven van internetpagina’s , U kunt ook het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google’s cookie verhinderen door het downloaden en installeren van een browser plug-in die door Google wordt aangeboden onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en , 5. Gegevensbeveiliging Het onder Google Analytics ingediende IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Als u het gebruik van cookies wilt verhinderen, kunt u dit doen door de instellingen lokaal te wijzigen in de internetbrowser (bijv. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox, enz.) die op uw computer wordt gebruikt, d.w.z. het programma voor het openen en weergeven van internetpagina’s , U kunt ook het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google’s cookie verhinderen door het downloaden en installeren van een browser plug-in die door Google wordt aangeboden onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en , 5. Gegevensbeveiliging Het onder Google Analytics ingediende IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Als u het gebruik van cookies wilt verhinderen, kunt u dit doen door de instellingen lokaal te wijzigen in de internetbrowser (bijv. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox, enz.) die op uw computer wordt gebruikt, d.w.z. het programma voor het openen en weergeven van internetpagina’s , U kunt ook het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google’s cookie verhinderen door het downloaden en installeren van een browser plug-in die door Google wordt aangeboden onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en , 5. Gegevensbeveiliging U kunt dit doen door lokaal uw instellingen te wijzigen in de internetbrowser (bijv. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox, enz.) die op uw computer wordt gebruikt, dwz het programma voor het openen en weergeven van internetpagina’s. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google’s cookie ook verhinderen door het downloaden en installeren van een browser plug-in aangeboden door Google onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en , 5. Gegevensbeveiliging U kunt dit doen door lokaal uw instellingen te wijzigen in de internetbrowser (bijv. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox, enz.) die op uw computer wordt gebruikt, dwz het programma voor het openen en weergeven van internetpagina’s. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google’s cookie ook verhinderen door het downloaden en installeren van een browser plug-in aangeboden door Google onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en , 5. Gegevensbeveiliging Door het downloaden en installeren van een browser plug-in aangeboden door Google via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 5. Gegevensbeveiliging Door het downloaden en installeren van een browser plug-in aangeboden door Google via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
5. Gegevensbeveiliging
We handhaven actuele technische maatregelen om de gegevensbeveiliging te waarborgen, in het bijzonder om uw persoonsgegevens te beschermen tegen kennis van derden. Deze zijn aangepast aan de laatste stand van de techniek.

6. Contactformulier
Als u via het contactformulier contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier, dan worden uw naam en e-mailadres door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden.

7. Leveranciersidentificatie en verantwoordelijke instantie
Dienstverlener volgens § 13 TMG en verantwoordelijke instantie volgens § 3 paragraaf 7 BDSG is Fun With Balls GmbH, wettelijk vertegenwoordigd door de directeur dhr. Markos Kern, Gyßlingstraße 72, 80805 München.

8. Rechten op informatie en herroeping

U hebt het recht om ons te allen tijde te vragen naar de gegevens die bij ons zijn opgeslagen, evenals over hun herkomst, ontvangers of categorieën ontvangers, aan wie deze gegevens worden doorgegeven en het doel van de opslag. Als u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van gegevens, kunt u deze op elk moment intrekken. Alle verzoeken om informatie, verzoeken om informatie of inconsistenties met betrekking tot gegevensverwerking dienen per e-mail te worden gestuurd naar mail@funwithballs.com of per post naar het adres vermeld in sectie 7.

9. Links naar websites van derden
Als onze website links naar websites van andere aanbieders bevat, willen wij u erop wijzen dat deze gegevensbescherming alleen voor deze website geldt. Wij kunnen geen uitspraken doen over de naleving van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming door derden, of naleving controleren.
10. Opname, geldigheid en tijdigheid van de gegevensbescherming
Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. In het geval van een wijziging in technische en wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om het gegevensbeschermingsbeleid op elk moment te wijzigen.