Vrijwaring

Beperking van aansprakelijkheid voor interne inhoud

De inhoud van onze website is met de grootste zorg en naar ons beste weten samengesteld. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, volledigheid of nauwkeurigheid van een van de pagina’s. Overeenkomstig paragraaf 7, para. 1 van de TMG (Telemediengesetz – Telemediawet naar Duits recht), zijn wij als dienstverleners aansprakelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Op grond van de artikelen 8 tot 10 van de TMG zijn wij als dienstverleners echter niet verplicht om toezicht te houden op externe informatie die op onze website wordt verstrekt of opgeslagen. Zodra we kennis hebben genomen van een specifieke overtreding van de wet, zullen we de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen. Enige aansprakelijkheid ter zake kan pas worden aanvaard vanaf het moment dat de inbreuk bij ons bekend wordt. Beperking van aansprakelijkheid voor externe links. Onze website bevat links naar de websites van derden (“externe links”). Aangezien de inhoud van deze websites niet onder onze controle staat, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke externe inhoud. In alle gevallen is de aanbieder van informatie van de gelinkte websites aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de verstrekte informatie. Op het moment van het plaatsen van de links waren voor ons geen wetsovertredingen herkenbaar. Zodra een overtreding van de wet bij ons bekend wordt, zullen wij de betreffende link direct verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken die op deze website worden gepubliceerd, vallen onder de Duitse auteursrechtwetten. Voor elke verveelvoudiging, verwerking, distributie of elke vorm van gebruik die buiten het bereik van het auteursrecht valt, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of auteurs vereist.

Gegevensbescherming

Een bezoek aan onze website kan ertoe leiden dat informatie over de toegang (datum, tijd, bezochte pagina) op onze server wordt opgeslagen. Dit houdt geen analyse van persoonlijke gegevens in (bijv. naam, adres of e-mailadres). Indien persoonsgegevens worden verzameld, gebeurt dit – voor zover mogelijk – alleen met voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. Doorgifte van de gegevens aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vindt niet plaats. Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat de overdracht van gegevens via internet (bijv. per e-mail) beveiligingsproblemen kan opleveren. Het is daarom onmogelijk om de gegevens volledig te beveiligen tegen toegang door derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat als gevolg van dergelijke beveiligingsproblemen. Het gebruik door derden van alle gepubliceerde contactgegevens voor reclamedoeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten. We behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van advertentie-informatie; bijvoorbeeld door middel van spammail.