AANSPRAKELIJKHEID, COPYRIGHT EN PRIVACYBELEID

BAARHEID

De inhoud van onze website is met zorg en naar beste weten samengesteld. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, volledigheid of nauwkeurigheid van de pagina's.Ingevolge artikel 7, lid. 1 van de TMG (Telemediengesetz - Tele Media Wet naar Duits recht), zijn wij als dienstverleners aansprakelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverleners echter niet verplicht om externe informatie te controleren die op onze website wordt verstrekt of opgeslagen. Zodra we op de hoogte zijn van een specifieke overtreding van de wet, zullen we de inhoud in kwestie onmiddellijk verwijderen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze kwestie kan alleen worden aanvaard vanaf het moment dat de inbreuk bij ons bekend wordt. Beperking van aansprakelijkheid voor externe links. Onze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Aangezien wij geen controle hebben over de inhoud van deze websites, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke externe inhoud. In alle gevallen is de informatieverstrekker van de gelinkte websites aansprakelijk voor de inhoud en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Op het moment dat de links werden geplaatst, waren er voor ons geen wetsovertredingen herkenbaar. Zodra een overtreding van de wet bij ons bekend wordt, zullen we de link in kwestie onmiddellijk verwijderen.


COPYRIGHT

De op deze website gepubliceerde inhoud en werken vallen onder het auteursrecht van Duitsland. Voor elke vorm van verveelvoudiging, bewerking, distributie of gebruik die buiten de reikwijdte van het auteursrecht valt, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur(s) vereist.


PRIVACYBELEID

InLEIDING EN ALGEMENE INFORMATIE

Dank u voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Hieronder vindt u informatie over de behandeling van uw gegevens die worden verzameld via uw gebruik van onze website. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Voor zover links worden aangeboden naar andere websites, hebben wij geen invloed op of controle over de gelinkte inhoud en de gegevensbeschermingsregels aldaar. We raden aan het privacybeleid op de gelinkte websites te controleren om te bepalen of en in welke mate persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt of beschikbaar worden gesteld aan derden.

CONTACTINFORMATIE

VerANTWOORDELIJK BUREAU IN DE ZIN VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSWET

LYMB.iO GmbH
Gyßlingstraße 72
80805 München
Tel: +49 (0) 89 323 099 61
dataprotection@lymb.io
https://lymb.io/

CONTACT DETAILS VAN ONZE GEGEVENSBESCHERMER

PROLIANCE GmbH / datenschutzexperte.de

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Leopoldstr. 21

80802 München, Duitsland

E-mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

www.datenschutzexperte.de

BESCHRIJVINGEN VAN TERMEN

In principe moet ons privacybeleid voor iedereen eenvoudig en begrijpelijk zijn. Daarom gebruiken we in ons privacybeleid over het algemeen de officiële termen van de General Data Protection Regulation (GDPR). De officiële definities worden uitgelegd in Art. 4 GDPR.

GEGEVENSVERWERKING BIJ BEZOEK VAN ONZE WEBSITE

Wanneer u onze website bezoekt, is het technisch noodzakelijk dat gegevens via uw internetbrowser naar onze webserver worden verzonden. De volgende gegevens worden vastgelegd tijdens een lopende verbinding voor communicatie tussen uw internetbrowser en onze webserver:

 • Gezocht domein
 • De datum en tijd van het verzoek
 • Pagina vanwaar het bestand is opgevraagd
 • Toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden, enz.)
 • De gebruikte webbrowser, systeemtaal, besturingssysteem en apparaattype
 • IP-adres van de aanvragende computer
 • De hoeveelheid overgebrachte gegevens

We verzamelen de genoemde gegevens om een soepele verbinding met de website te garanderen en een comfortabel gebruik van onze website door de gebruikers mogelijk te maken. Daarnaast dient het logbestand voor het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en voor administratieve functies. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens of logbestanden is art. 6 lid. 1 lit. f GDPR.

Om redenen van technische beveiliging, met name om pogingen tot aanvallen op onze webserver te voorkomen, kunnen we deze gegevens tijdelijk opslaan. We kunnen op basis van deze gegevens geen conclusies trekken over individuele personen. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau in te korten, zodat het niet meer mogelijk is om te verwijzen naar de individuele gebruiker. Deze gegevens worden niet in anonieme vorm geëvalueerd, behalve voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn niet gecombineerd met gegevens uit andere gegevensbronnen.

AlGEMENE VERWERKING VAN GEGEVENS OP DE WEBSITE

(met uitzondering van webanalyse, reclametracering, cookies, nieuwsbrieven en plug-ins voor sociale media)


CONTACTFORMULIER EN CONTACT PER EMAIL


Als u ons een vraag stelt via een contactformulier of e-mail, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier of de e-mail, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen voor de verwerking van de vraag en voor eventuele vervolgvragen. U moet een e-mailadres opgeven om contact met ons op te kunnen nemen. Je naam is een optionele invoer. In geen geval geven we uw gegevens door zonder uw toestemming. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met art. 6 lid. 1 letter van GDPR en, indien van toepassing, Art. 6 lid. 1 letter b GDPR, op voorwaarde dat uw verzoek gericht is op het sluiten van een contract. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het geval van Art. 6 lid. 1 lit. f GDPR.WINKEL


Voor het gebruik van onze online shop is het invoeren van persoonlijke gegevens vereist. De gegevens worden ingevoerd in een invoermasker en naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. In het kader van de uitvoering van uw aankoop slaan wij uw gegevens op die noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst:

 • Voornaam (optioneel)
 • Surname
 • Address
 • E-mailadres of telefoonnummer

De invoer van de gebruiker is noodzakelijk om het contract uit te voeren, precontractuele maatregelen te treffen of de gewenste diensten te leveren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6 lid. 1 lit. b GDPR De gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het afsluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van onze contractuele partners op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen, zoals het verstrekken van licenties. Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de gegevensopslag op elk gewenst moment te annuleren. Voortijdige verwijdering van gegevens is alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die dit tegenspreken.

NIEUWSBRIEF

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden met regelmatige informatie over onze aanbiedingen en producten, hebben we uw e-mailadres nodig als verplichte informatie. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat we je onze nieuwsbrief pas per e-mail sturen nadat je ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je akkoord gaat met de verzending van nieuwsbrieven. In de eerste stap ontvangt u een e-mail met een link waarmee u kunt bevestigen dat u, als eigenaar van het bijbehorende e-mailadres, de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen. Met de bevestiging geeft u ons toestemming volgens art. 6 lid. 1 lit. a GDPR dat we je persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor de gewenste nieuwsbriefverzending.

Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we, naast het e-mailadres dat nodig is voor het verzenden van de nieuwsbrief, het IP-adres op waarmee u zich hebt geregistreerd voor de nieuwsbrief, evenals de datum en tijd van registratie en bevestiging, zodat we eventueel misbruik op een later tijdstip kunnen traceren.

U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren via de koppeling die in elke nieuwsbrief is opgenomen of door een e-mail te sturen naar de bovengenoemde verantwoordelijke persoon. Na uw opzegging wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van de verzamelde gegevens of verdere verwerking anderszins wettelijk is toegestaan.

We houden onze nieuwsbrieftracking zo eenvoudig en beperkt mogelijk. We meten gewoon of een nieuwsbrief is ontvangen, geopend of uitgeschreven.

WEB ANALYSE EN ADVERTISING TRACKING

GOOGLE ANALYTICS

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" en webbakens. De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot het gebruik van deze website wordt standaard overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We gebruiken Google Analytics alleen met IP-anonimisering ingeschakeld. Dit betekent dat Google het IP-adres van gebruikers binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, zal herleiden, wat een persoonlijke relatie kan uitsluiten. Google Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 letter van GDPR en § 15 Para. 3 TMG respectievelijk op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google gebruikt deze informatie ook om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en informatie over gegevensbescherming zijn toegankelijk via de volgende links: http://www.google.com/analytics/terms/de.html en op https://www.google.de/intl/de/policies/.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. We moeten u er echter op wijzen dat u in dit geval niet alle functies van deze website zonder beperkingen kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en uw gebruik van de website analyseert (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Als u op de volgende koppeling klikt, voorkomt u dat Google Analytics gegevens verzamelt door een opt-out-cookie in te stellen:

Deaktivierung von Google Analytics

Informatie over de behandeling van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring van Google over gegevensbescherming:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

SOCIALE-MEDIA-PLUG-INS

SOCIALE-MEDIA-LINKS

Sociale netwerken (Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, Facebook, Youtube) zijn alleen op onze website geïntegreerd als koppelingen naar de desbetreffende services. Nadat je op de geïntegreerde tekst-/afbeeldingslink hebt geklikt, word je doorgestuurd naar de pagina van de desbetreffende aanbieder. Pas na het doorsturen wordt gebruikersinformatie doorgestuurd naar de betreffende provider. Voor informatie over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze websites verwijzen wij u naar de respectieve voorschriften voor gegevensbescherming van de providers die u gebruikt.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies, die door de browser op uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen bevatten voor het gebruik van de website (bijv.g voor de huidige sessie). Cookies dienen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd na het sluiten van de browser. Andere cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze verwijdert of de opslagperiode afloopt. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen wanneer u onze website de volgende keer bezoekt.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om websiteprocessen te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv.g het aanbieden van reeds geselecteerde opties). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van het contract of in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 lit. f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek veilig te stellen.

U kunt uw browser zodanig configureren dat u wordt geïnformeerd over de instellingen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluit of in het algemeen cookies deactiveert en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert.

GEGEVENSVERDELING EN ONTVANGER

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij

 • wij dit uitdrukkelijk hebben aangegeven in de beschrijving van de desbetreffende gegevensverwerking,
 • u expliciet toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 zin 1 lit. a GDPR,
 • de openbaarmaking krachtens art. 6 lid. 1 zin 1 f GDPR noodzakelijk is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een duidelijk belang hebt dat bescherming verdient bij het niet bekendmaken van uw gegevens,
 • dat er een wettelijke verplichting bestaat voor de doorgifte op grond van Art. 6 lid. 1 zin 1 lit. c GDPR en
 • dit is vereist volgens art. 6 lid. 1 zin 1 lit. b GDPR voor de verwerking van contractuele relaties met u.

Wij maken ook gebruik van externe dienstverleners, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en schriftelijk opdracht hebben gegeven, om onze diensten uit te voeren. Ze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Met wie we orderverwerkingscontracten hebben afgesloten in overeenstemming met Art. 28 GDPR, indien nodig. Dit zijn serviceproviders voor webhosting, het verzenden van e-mails en het onderhouden van onze IT-systemen, etc. De serviceproviders geven deze gegevens niet door aan derden.

RECHTEN VAN BETROKKEN PERSONEN

In het volgende gedeelte vindt u informatie over de rechten van betrokken personen die u volgens de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming hebt ten aanzien van de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 GDPR. U kunt in het bijzonder informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klachten, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over hun details.
 • Het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of volledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 16 GDPR.
 • Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 17 GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het recht, overeenkomstig Art. 18 GDPR, om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te laten wissen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 GDPR.
 • Het recht, overeenkomstig Art. 20 GDPR, om uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke aan te vragen.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken conform Art. 7 lid. 3 GDPR op elk moment met effect in de toekomst.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit krachtens artikel. 77 GDPR. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van de federale staat waarin wij onze statutaire zetel hebben of, indien van toepassing, die van uw gebruikelijke woon- of werkplaats.
 • Het recht om een verleende toestemming in te trekken overeenkomstig art. 7 lid. 3 GDPR: Je hebt het recht om eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens op elk moment in te trekken met effect voor de toekomst. In het geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onverwijld verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • Recht van bezwaar: Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen op grond van Art. 6 lid. 1 zin 1 lit. f GDPR, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 21 GDPR, voor zover dit gebeurt om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Als het bezwaar is gericht tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing, hebt u een algemeen recht van bezwaar zonder de vereiste om een speciale situatie aan te geven.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection@lymb.io.

ONDERWORPEN AAN WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de wet. Op deze manier kunnen we ze aanpassen aan de huidige wettelijke vereisten en rekening houden met veranderingen in onze diensten, bijv.g bij de introductie van nieuwe diensten. De meest recente versie is van toepassing op uw bezoek.


Status van deze gegevensbeschermingsverklaring: 12.122022