Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid voor interne inhoud

De inhoud van onze website is met zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, volledigheid of nauwkeurigheid van de pagina's.Krachtens artikel 7, lid. 1 van de TMG (Telemediengesetz - Tele Media Wet naar Duits recht), zijn wij als dienstverleners aansprakelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverleners echter niet verplicht om externe informatie te controleren die op onze website wordt verstrekt of opgeslagen. Zodra we op de hoogte zijn van een specifieke overtreding van de wet, zullen we de inhoud in kwestie onmiddellijk verwijderen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze kwestie kan alleen worden aanvaard vanaf het moment dat de inbreuk bij ons bekend is. Beperking van aansprakelijkheid voor externe links. Onze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Aangezien wij geen controle hebben over de inhoud van deze websites, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke externe inhoud. In alle gevallen is de informatieverstrekker van de gelinkte websites aansprakelijk voor de inhoud en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Op het moment dat de links werden geplaatst, waren er voor ons geen wetsovertredingen herkenbaar. Zodra een overtreding van de wet bij ons bekend wordt, zullen we de link in kwestie onmiddellijk verwijderen.

auteursrecht

De op deze website gepubliceerde inhoud en werken vallen onder het auteursrecht van Duitsland. Voor elke vorm van verveelvoudiging, bewerking, distributie of gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur(s) vereist.

Gegevensbescherming

Een bezoek aan onze website kan ertoe leiden dat informatie over de toegang (datum, tijd, opgeroepen pagina) op onze server wordt opgeslagen. Dit is geen analyse van persoonlijke gegevens (bijv.g.naam, adres of e-mailadres). Als er persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit - voor zover mogelijk - alleen met voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. Het doorgeven van gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is niet toegestaan. We willen er uitdrukkelijk op wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv.g.per e-mail) kan kwetsbaarheden in de beveiliging bieden. Het is daarom onmogelijk om de gegevens volledig te beveiligen tegen toegang door derden. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van dergelijke zwakke plekken in de beveiliging. Het gebruik door derden van alle gepubliceerde contactgegevens voor reclamedoeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd toesturen van reclame-informatie; e.g.via spammail.